Servisna podrška

U Feniks Info servisu sve reklamacije nastojimo riješiti kvalitetno i što kraćem roku. Naš stručni tim posebnu pažnju posvećuje reklamacijama kupaca i tehničkoj podršci te sve reklamacije rješavamo i puno brže od zakonski propisanih rokova. Svi naši proizvodi se prije puštanja u prodaju testiraju te konstantno vršimo kontrolu kvalitete uređaja u ponudi. U sklopu servisa je i proizvodnja računala na koju smo osobito ponosni. Sva računala se prije isporuke detaljno testiraju i u njih su odabrane samo najbolje komponente zbog čega je stopa kvarova na računalima ispod 1%.

Naša tvrtka stoji Vam na raspolaganju i nakon kupnje. Kako biste brzo i kvalitetno saznali sve vezano uz jamstvo i reklamacije na ovoj stranici su istaknute najvažnije informacije, a ako imate dodatna pitanja, obratite nam se na e-mail: [email protected]

Trudimo se da kompletan proces prođe sa što manje poteškoća te da Vam oduzme što manje vremena.
Zamjena dijelova ili uređaja prije provjere eventualnih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju putem paketne distribucije moraju biti propisno upakirane
u kartonsku ambalažu. Sve nepropisno zapakirane reklamacije ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Feniks Info d.o.o neće preuzeti i
takve će reklamacije biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.