Izjava o sigurnosti

WsPAY brine o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na našim stranicama osigurana je korištenjem
Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podataka (npr. brojevi kartica) između WsPAY sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup internetu te je ISO 8583 protokolom potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. WsPAY u potpunosti onemogućava pristup podacima o kojima sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.